OFERTA: Badania oraz pomiary okresowe i odbiorcze

Zgodnie z przepisami wymagana jest kontrola urządzeń elektrycznych (sterowanie, silniki w maszynach) w szczególności obsługiwanych przez pracowników w firmie. Troska o bezpieczeństwo pracownika rozciąga się szczególnie na tzw. sprzęt elektryczny ruchomy a są to np. przedłużacze oraz wszelkiego rodzaju urządzenia napędzane silnikiem elektrycznym (wiertarki, piły tarczowe itd.). Przed każdym rozpoczęciem pracy pracownik jest zobowiązany wizualnie "zbadać" stan sprzętu. Wszelkiegu rodzaju uszkodzenia np. izolacj sprzętu lub kabla eliminuje ten sprzęt - praca staje się niebezpieczna. Niezależnie od tego wymagany jest okresowy (określony przepisami) pomiar stanu izolacji samego urządzenia jak i przewodów zasilających. Jedynie stała konserwacja sprzętu ogranicza do minimum możliwość porażenia prądem.

Pomiary elektryczne mają na celu sprawdzenie czy instalacja oraz urządzenia elektryczne zainstalowane są i funkcjonują w sposób prawidłowy oraz czy nie stwarzają zagrożenia.

Bezpieczeństwo w gospodarstwie domowym: wyłączniki różnicowo-prądowe nie stanowią 100-procentowego zabezpieczenia - nawet milisekundowe porażenie może być przyczyną upadku (szok) i praktycznie powodem wypadku śmiertelnego. Zlecenie wykonania instalacji elektrycznej osobie nie posiadające odpowiedniego wykształcenia jest samobójstwem! Błędne jest mniemanie, że same posiadanie uprawnień SEP jest jednoznaczne z ukończeniem kilkuletniej szkoły i nigdy nie zastąpi posiadanej praktyki wykształconego fachowca! O ile zatrudniając kogoś "na czarno" nie chcesz "upiec na czarno" swojej rodziny zleć wykonanie instalacji fachowcowi - najlepiej firmie, która jest ubezpieczona i posiada odpowiedni sprzęt pomiarowy.

W ramach naszych usług proponujemy pomiary bezpieczeństwa sprzętu elektrycznego zarówno okresowe jak i wstępne (np.: indeksowanie sprzętu, przedłużaczy):
maszyn i urządzeń
sprzętu elektrycznego przenośnego
sprzętu oraz instalacji gospodarstwa domowego

Pomiary okresowe i odbiorcze:
pomiar rezystancji izolacji, badanie stanu izolacji
pomiar rezystancji uziemień i rezystywności gruntu
badanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej
pomiar impedancji pętli zwarcia
badanie i pomiary skuteczności ochrony wyłączników różnicowoprądowych
pomiary napięcia dotykowego
pomiar ciągłości przewodów ochronnych i połączeń wyrównawczych
ustalanie kolejności wirowania faz
pomiary eksploatacyjne instalacji odgromowych i przepięciowych

Wszystkie pomiary wykonywane są atestowanymi miernikami z aktualnymi certyfikatami i udokumentowane wymaganym protokołem. Pomiary dokonywane są we wszystkich układach sieci: TN-C, TN-S, TN-C-S, TT, IT do 1 kV Pomiary elektryczne wykonujemy w domach prywatnych, firmach, obiektach handlowych, budynkach użyteczności publicznej, placach budów i innych objektach. W przypadku wyników pomiarów niespełniających norm, na życzenie klienta dokonujemy naprawy lub modernizację instalacji

Nasz kompletny zakres prac elektrycznych:
=> Instalacje alarmowe, komputerowe, telefoniczne
=> Instalacje antenowe; Systemy konwencjonalne i światłowodowe
=> Instalacje ochronne (uziemienie, -wyrównawcze i odgromowe)
=> Linie kablowe i napowietrzne, przyłącza: energetyka, telekomunikacja, multimedia
=> Naprawa sprzętu elektrycznego, modernizacja i awarie
=> Pomiary bezpieczeństwa sprzętu elektrycznego (Aktualna strona)
=> Pomiary i odbiory instalacji elektrycznych (Aktualna strona)
=> Projekty instalacji elektrycznych i multimedialnych

=> Błędy w projektach i przy budowie domów
.

Wystarczy zadzwonić - oferta jest bezpłatna i nie zobowiązuje do kupna lub skorzystania z naszych usług!

*Ceny usług ustalane są indywidualnie ze zleceniodawcą w zależności od zakresu prac i czynników mogących mieć wpływ na czas realizacji.