OFERTA: Projektowanie instalacji elektrycznych i multimedialnych

Projektowanie instalacji elektrycznych, alarmowych i wizualnych, sieci komputerowych, telefonicznych, TV kablowej i satelitarnej oraz ostrzegawczych (gaz, woda, pożar) to nasza specjalność. Naszym celem jest satysfakcja klientów, którą realizujemy poprzez rzetelność, fachowość oraz terminowość zapewniając jednocześnie pełną dokumentację zarówno dla firm jak i klientów prywatnych.

W ramach usług projektowych wykonujemy
wszelkie projekty elektryczne związane z budownictwem prywatnym i komercyjnym, w tym sieci i przyłącza
instalacje uziemiające i odgromowe łącznie z pomiarami
aparatury sterujące, kontrolno-pomiarowe (szafy i pulpity sterownicze, monitoring)
zdalne sterowanie procesami
zdalne pomiary wielkości elektrycznych i nie elektrycznych (temperatura, wilgotność, gaz, promieniowanie)

W zakres prac wchodzi:
sporządzanie lub aktualizacja dokumentacji
opracowanie specyfikacji dostaw, wykonanie kosztorysu ofertowego
obsługa geodezyjna
współpraca z architektem i firmami budowlanymi

UWAGA: Prawo budowlane zobowiązuje właściciela budynku do wykonywania kontroli co najmniej raz na 5 lat.

Nasz kompletny zakres prac elektrycznych:
=> Instalacje alarmowe, komputerowe, telefoniczne
=> Instalacje antenowe; Systemy konwencjonalne i światłowodowe
=> Instalacje ochronne (uziemienie, -wyrównawcze i odgromowe)
=> Linie kablowe i napowietrzne, przyłącza: energetyka, telekomunikacja, multimedia
=> Naprawa sprzętu elektrycznego, modernizacja i awarie
=> Pomiary bezpieczeństwa sprzętu elektrycznego
=> Pomiary i odbiory instalacji elektrycznych
=> Projekty instalacji elektrycznych i multimedialnych (Aktualna strona)

=> Błędy w projektach i przy budowie domów
.

Nasze motto: Wstępna bezpłatna kalkulacja i dostosowanie oferty do oczekiwań finansowych klienta

*Ceny usług ustalane są indywidualnie ze zleceniodawcą w zależności od zakresu prac i czynników mogących mieć wpływ na czas realizacji.