OFERTA: Naprawa, modernizacja, utrzymanie ruchu i konserwacja urządzeń elektrycznych

Stała konserwacja obiektów mająca na celu ograniczenie do minimum wystąpień awarii i zapewnienie naszym klientom ciągłości produkcji w zakładzie. Nie do pominięcia jest również bezpieczeństwo urządzeń elektrycznych gospodarstwa domowego oraz zabezpieczeń (bezpieczniki, wyłączniki różnicowo-prądowe, zabezpieczenia przepięciowe, instalacje odgromowe i uziemienia ochronne).

UWAGA: Prawo budowlane zobowiązuje właściciela budynku do wykonywania kontroli co najmniej raz na 5 lat.

Nasz kompletny zakres prac elektrycznych:
=> Instalacje alarmowe, komputerowe, telefoniczne
=> Instalacje antenowe; Systemy konwencjonalne i światłowodowe
=> Instalacje ochronne (uziemienie, -wyrównawcze i odgromowe)
=> Linie kablowe i napowietrzne, przyłącza: energetyka, telekomunikacja, multimedia
=> Naprawa sprzętu elektrycznego, modernizacja i awarie (Aktualna strona)
=> Pomiary bezpieczeństwa sprzętu elektrycznego
=> Pomiary i odbiory instalacji elektrycznych
=> Projekty instalacji elektrycznych i multimedialnych

=> Błędy w projektach i przy budowie domów

Wystarczy zadzwonić - oferta jest bezpłatna i nie zobowiązuje do kupna lub skorzystania z naszych usług!

*Ceny usług ustalane są indywidualnie ze zleceniodawcą w zależności od zakresu prac i czynników mogących mieć wpływ na czas realizacji.