Oferta pracy:


1. Pracownik działu wysyłek (dobrze płatna praca dorywcza)

Miejsce zamieszkania: okolice Mysłowic - Wesołej
Wskazane jest posiadanie prawa jazdy oraz własnego samochodu

Zakres prac:
odbiór korespondencji z UP Mysłowice-Wesoła
obsługa PC (wydruk, skanowanie, e-mail)
przygotowynie przesyłek do wysyłki
odbiór przesyłek od kuriera

2. Przedstawiciel Handlowy B2B

Opis stanowiska:
- Miejsce zamieszkania: teren całej Polski, kod pocztowy XX-yyy
- Realizacja planów sprzedażowych
- Utrzymywanie efektywnych kontaktów z Klientami w celu korzystnego kształtowania dystrybucji produktów na podległym terenie
- Rozbudowa podległego regionu poprzez aktywne pozyskiwanie nowych Klientów
- Negocjacje warunków współpracy
- Utrzymywanie standardów pracy Przedstawiciela Handlowego
- Dbanie o pozytywny wizerunek firmy
- Możliwość awansu

Oczekujemy:
- Umiejętność nawiązywania kontaktów
- Operatywność i skuteczność w działaniu
- Otwartości i łatwości w nawiązywaniu relacji z ludźmi
- Dobrej organizacji pracy i samodzielności w działaniu
- Wysoko rozwiniętych umiejętności sprzedażowych
- Inicjatywy i kreatywności w pozyskiwaniu nowych klientów
- Zapału i samodzielności w osiąganiu wytyczonych celów
- Mile widziane doświadczenie w sprzedaży i obsłudze klienta biznesowego, najlepiej w branży energetycznej, telekomunikacyjnej
- Wysokiej aktywności w działaniu oraz nastawienia na sukces
- Zdolności negocjacyjnych i interpersonalnych
- Prawo jazdy kat. B
Oferujemy:
- Stabilne zatrudnienie oraz atrakcyjny system wynagrodzenia
- Dla najlepszych samochód służbowy i telefon
- Pracę w szybko rozwijającym się zespole nastawionym na sukces
- Szkolenie wstępne oraz szkolenia okresowe z wiedzy dotyczącej branży elektrycznej
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego. Gwarantujemy poufność.
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.) prosimy o załączenie pisemnej zgody na
przetwarzanie przez MILTO Sp. z o.o. danych osobowych w celach rekrutacji.

A ponadto:
poszukujemy męszczyzn i kobiet (również emerytów lub rencistów) do prac w zawodzie elektryka, prac budowlanych oraz prac pomocniczych. Usługi są wykonywane w terenie lub u klienta (linie kablowe, instalacje elektryczne, multimedialne, pomiary elektryczne, specjalistyczne roboty budowlane i wykończeniowe). Prace pomocnicze to m.in. bezpośrednia sprzedaż produktów lub ich wysyłka, informacja telefoniczna, prace magazynowe i inne.
Oferujemy zatrudnienie na stałe po okresie próbnym lub na podstawie Umowy-Zlecenia (opłacamy podatek, ubezpieczenie chorobwe i składki emerytalne); Umoy "o dzieło" są zawierane z firmami działającymi w tej samej branży usługowej.

Warunki zatrudnienia:
Miejsce zamieszkania: okolice Mysłowic - Wesołej
Wykształcenie: bez zawodu, zawodowe, średnie lub wyższe *
Dobry stan zdrowia
Wskazane jest posiadanie prawa jazdy oraz własnego samochodu */**
Wskazane jest posiadanie uprawnień np. SEP, UB *
Motywacja do pracy

* Możliwość zdobycia zawodu lub uprawnień na koszt firmy
** Zwrot kosztów za dojazd do miejsca pracy

Podanie o pracę:
Prosimy o skorzystanie z wzorów np. ze strony => Podanie o pracę
Wykształcenie: bez zawodu, zawodowe, średnie lub wyższe *
Do podania prosimy o dołączenie życiorysu (CV); np:=> Jak napisać CV
oraz o:
- wyszczególnienie posiadanych uprawnień (np. SEP, UB, prawo jazdy, operator koparki itd.)
- znajomość np. obsługi komputera, kasy fiskalnej, języków obcych itp.
- określenie oczekiwanego wynagrodzenia za godzinę (w PLN, brutto)

Podanie o pracę wraz z CV prosimy przesłać pocztą elektroniczną lub o ile to nie jest możliwe - listem poleconym.
Prosimy o nie załączanie żadnych kopii dokumentów osobistych, uprawnień oraz świadectw!
Praktycznie wystarczające jest wysłanie CV ze wzmianką "oczekiwany zarobek PLN/h"


Osobiste dostarczenie podania bez uzgodnienia terminu nie jest możliwe.
O terminie rozmowy osobistej powiadamiamy pocztą elektroniczną, listownie lub/oraz telefonicznie.

Przesłane dane osobowe są wykorzystywane tylko dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.2007 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. Nr 133, poz. 883