Błędy przy budowie nowych budynków:

[ 1 ] => Błędy w projektach i przy budowie domów
[ 2 ] - - Błędy w nowym budownictwie
[ 3 ] => Błędy przy modernizacji i remontach starych budynków

FUNDAMENT:
1. Brak izolacji =>cieplnej oraz =>przeciwradonowej
2. Brak =>uziemienia (podłączenie tylko pod zbrojenie w betonie C25 nie jest właściwe!); Brak dokumentacji (pomiary, zdjęcia) zalicza takowe według obowiązujących norm i logiki jednoznacznie do "budynek bez uziemienia" !
=>Brak uziemienia
=>Protokół uziemienia
3. Brak koordynacji prac (elektryk/firma budowlana)
ŚCIANY:
1. Brak zintegrowanej izolacji (klejenie styropianu na zewnątrz nie jest optymalne; ilość odpadów przy remontach ma podobny efekt jakt odpady z elektrowni atomowej - tyle, że nie promieniuje). Ostatnie badania szacują trwałość (przyczepność, możliwość zagnieżdżenia się m.in. insektów, wydziubywanie budowa gniazd przez ptaki) izolacji zewnętrznej na ok. 15-30 lat; Po tym czasie powstaje masa odpadów trudnych do utylizacji z ubocznymi skutkami dla środowiska podobnie jak z azbestem.
Zewnętrzna izolacja styropianowa (np. bez stref izolacyjnych z wełny mineralnej) -w wypadku pożaru- mżże być przysłowiową benzyną dolaną do ognia.
2. Brak wiązania warstw specjalną siatką (mała odporność na znane lub nieprzewidziane ruchy geologiczne)
3. Brak koordynacji prac (elektryk/firma budowlana/gaz/WodKan)
4. Mostki cieplne: niefachowe mocowanie anten, oświetlenia zewnętrznego, minitoringu, piorunochronów i balkonów szczególnie przy izolacji zewnętrznej.
=> Izolacja cieplna: błędy i zagrożenia
=> Dzięcioł w akcji - Film
POMIESZCZENIA:
1. Brak rurek Peszla względnie kanałów instalacyjnych do przyszłej rozbudowy (np.: sterowanie, alarm, multimedia)
2. Brak koordynacji prac (elektryk/firma budowlana/woda/kanalizacja/wentylacja/roboty wykończeniowe)
3. Brak faktycznej dokumentacj instalacji elektrycznej, grzewczej, wodnej i gazowej (projekt, obliczenia, schemat, zdjęcia)
4. Brak faktycznego pomiaru i odbioru instalacji (protokół "tylko podpisany")
5. Brak dopasowanej wentylacji (szczelne okna, straty ciepła przez kominy wentylacyjne)
6. Brak obliczeń potrzebnej energii cieplnej i bardzo częste ponadwymiarowe systemy grzewcze
7. Brak izolacji cieplnej między kondygnacjami piwnica-parter-(piętro)-strych
8. Brak instalacji zabezpieczających (czujniki gazu, temperatury, dymu, wilgoci)
9. Brak wydzielonych zabezpieczeń oświetlenie-gniazdka, kuchnia-łazienka-pokoje, telefon-alarm
DACH:
1. Nieprawidłowe wykonanie (szkody w wypadku "silnych wiatrów" są zaprogramowane)
2. Nieprawidłowo wykonana izolacja cieplna
3. Brak kanałów do późniejszej instalacj ogniw fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, anten (Radio-TV-SAT), monitoringu; Brak rezerwy (obliczeń) obciążenia dachu
4. Brak możliwości lub trudne w przyszłości zainstalowania instalacji odgromowej.
5. Nieprawidłowo wykonana instalacja elektryczna.

Aktualnie budowany dom powinen być zaprojektowany tak aby zapotrzebowanie i zużycie energii mieszkania lub budynku było równe energii wytwarzanej przez zainstalowane odnawialne źródła energii (kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne, małe elektrownie wiatrowe). Taki przepis zobowiązuje właścicieli domów od roku 2020 (np. w Niemczech); W Polsce pozostają jeszcze stare opony, miał lub resztki styropianu (?!)
Jednym ze sposobów na obniżenie zapotrzebowania na energię jest dobra izolacja termiczna budynku chroniąc jednocześnie przed nadmiernym wzrostem temperatury w dni upalne. Efektywne, energetycznie szczelne pomieszczenia muszą mieć zapewniony dopływ świeżego powietrza z odzyskiem energii (np. MELTEM).
Architekt proponujący aktualnie projekt np. domku jednorodzinnego bez uwzględnienia zapotrzebowania na energię i z tym zwązanych eksplodujących cen np. za opał nie jest godny zaufania!
UWAGA Aktualna prognoza przewiduje wzrost cen gazu w roku 2020 powyżej lub równych z cenami energii elektrycznej!
=> Rekuperator
=> Dom pasywny
=> Ogrzewanie na podczerwień - Infrared (IR)